Agronomic characteristics of early-maturing soybean and breeding implications for Belgium

Jonas Aper, Hervé De Clercq, Joost Baert

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Agronomic characteristics of early-maturing soybean and breeding implications for Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen

    Landbouw & Biologie