Air Flow Measurements In And Around Scale Model Cattle Barns In A Wind Tunnel: Effect Of Ventilation Opening Height

Merlijn De Paepe, Jan Pieters, Wim Cornelis, Donald Gabriels, Bart Merci, Peter Demeyer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten