Allozyme segregation and inter-cytotype reproductive barriers in the polyploid complex Centaurea jacea

O J Hardy, M de Loose, X Vekemans, P Meerts

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Allozyme segregation and inter-cytotype reproductive barriers in the polyploid complex Centaurea jacea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen