Ammonia emission and performance of laying hens as affected by different dosages of Yucca schidigera in the diet

Justin Chepete, Hongwei Xin, Luciano Barreto Mendes, Hong Li, Ted Bailey

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    269 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Ammonia emission and performance of laying hens as affected by different dosages of Yucca schidigera in the diet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie