AMMONIA EMISSIONS OF PULLETS AND LAYING HENS AS AFFECTED BY STOCKING DENSITY AND MANURE ACCUMULATION TIME

Luciano Barreto Mendes, Hongwei Xin, Hong Li

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  11 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'AMMONIA EMISSIONS OF PULLETS AND LAYING HENS AS AFFECTED BY STOCKING DENSITY AND MANURE ACCUMULATION TIME'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen