An analysis of governance processes in territorial agri-food networks

Kirsten Vanderplanken, Elke Rogge, Ilse Loots, Lies Messely, Frederic Vandermoere

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Zoekresultaten