An asymmetric protoplast fusion and screening method for generating celeriac cybrids

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten