An easy “SteamDrop” method for high quality plant chromosome preparation

Ilya Kirov, Mikhail Divashuk, Katrijn Van Laere, Alexander Soloviev, Ludmila Khrustaleva

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    3 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten