Analyse du risque posé en santé animale par la présence de l'hydroxyméthylfurfural dans les sirops de nourrissement des abeilles domestiques

Olivier Wilmart, Wim Reybroeck, Bart De Meulenaer, Dirk de Graaf, Kim Nguyen, André Huyghebaert, Claude Saegerman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalFrans
  TijdschriftAnnales de Médecine Vétérinaire
  Volume155
  Pagina's (van-tot)53-60
  Aantal pagina’s8
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2011

  Dit citeren