Analysis of the hygienogram information and hygienogram scores obtained after cleaning and disinfection of poultry houses in Flanders during the period 2007 to 2014.

Helder Maertens, Koen De Reu, Stephanie Van Weyenberg, Els Van Coillie, Evelyne Meyer, Virginie Vandenbroucke, Jeroen Dewulf, Mia Vanrobaeys, Filip Van Immerseel

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Zoekresultaten