Antimicrobials in beekeeping

Wim Reybroeck, Els Daeseleire, Hubert F De Brabander, Lieve Herman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Uittreksel

The bee diseases American and European foulbrood and nosemosis can be treated with anti-infectious agents. However, in the EU and the USA the use of these agents in beekeeping is strictly regulated due to the lack of tolerance (e.g. Maximum Residue Limit) for residues of antibiotics and chemotherapeutics in honey. This article reviews the literature dealing with antimicrobials of interest in apiculture, stability of these antimicrobials in honey, and disposition of the antimicrobials in honeybee hives.
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftVeterinary Microbiology
Volume158
Exemplaarnummer1-2
Pagina's (van-tot)1-11
Aantal pagina’s11
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Antimicrobials in beekeeping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren