Apple phenolics protect against carbonylation of myofibrillar proteins

Tine Rysman, Mariana Utrera, Geert Van Royen, Stephanie Van Weyenberg, Stefaan De Smet, Mario Estévez

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Zoekresultaten