Application of computational fluid dynamics to model the hydrodynamics of plate heat exchangers for milk processing

K. Grijspeerdt, B. Hazarika, D. Vucinic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of Food Engineering
Volume57
Exemplaarnummer3
Pagina's (van-tot)237-242
Aantal pagina’s6
PublicatiestatusGepubliceerd - 2003

Dit citeren