Applications of modelling to optimise ultra high temperature milk heat exchangers with respect to fouling

K. Grijspeerdt, L. Mortier, J. De Block, R. Van Renterghem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Applications of modelling to optimise ultra high temperature milk heat exchangers with respect to fouling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen