AquaValue: Roadmap geïntegreerde aquacultuur in Vlaanderen

Daan Delbare, Lancelot Blondeel, Bert Groenendaal, Benny Pycke, Thomas Vanaght, Koen Geernaert, Willy Versluys, Patrick Sorgeloos, Mathieu Wille, Nancy Nevejan, Gabriël Devriendt, Ann Overmeire

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  177 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De belangrijkste projectresultaten en conclusies zijn:
  1. Schaalvergroting, groei, mechanisatie en integratie van aquacultuur met andere sectoren (bv. energiewinning) kunnen voor Belgische ondernemingen en onderzoeksinstellingen in de toekomst grote opportuniteiten opleveren voor valorisatie binnen en buiten Vlaanderen. Met een jaarlijkse groei van 8% is de aquacultuursector wereldwijd het snelst groeiende voedselproductie segment. Dankzij haar sterke troeven, zoals wetenschappelijke en praktijkkennis in aquacultuur, chemische proces- en biotechnologie know-how, een voortrekkersrol in de offshorewindenergiesector en een sterke integratie met de maritieme sector, kan Vlaanderen deze opportuniteiten vertalen naar nieuwe economische opportuniteiten.
  2. Er is in Vlaanderen nog voldoende ruimte om de consumptie van aquacultuurproducten te verhogen (meer kg per inwoner) en te verbreden (andere producten). Met circa 25,4 kg vis en zeevruchten per persoon per jaar is de Vlaming slechts een gemiddelde, Europese gebruiker. Daarenboven wordt de vraag voor ruim 90% opgevangen door geïmporteerde producten die, mits een goede prijs en kwaliteit, vervangen kunnen worden door lokale producten.
  3. Integratie van aquacultuur met andere sectoren kan zowel op het land (bv. in combinatie met toerisme en/of onderwijs), nearshore (bv. in combinatie met kustverdediging) en offshore (bv. in combinatie met energiewinning, -opslag, etc.) leiden tot duurzaamheid, kostenverlaging en efficientieverhoging.
  4. Op basis van marktanalyse, technische uitvoerbaarheid, innovatie- en businesspotentieel worden 4 pilootprojecten naar voor geschoven die een sterke push kunnen geven tot de ontwikkeling van een duurzame, geïntegreerde aquacultuursector in Vlaanderen:
  • “Marien multi-species broedhuis”
  • “Ecosysteemgerichte kustverdediging en aquacultuur door middel van biobouwers”
  • “Extractieve aquacultuur in de offshore windmolenparken”.
  • “Hoeden van geconditioneerde zeebaars in de offshore windmolenparken”.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s55
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-feb.-2016

  Trefwoorden

  • B402-aquacultuur
  • Noordzee, windmolenpark, off-shore

  Dit citeren