Assessment of genetic variation of lentil (Lens culinaris Medik) landraces from Morocco

Omar Idrissi, Chafika Houasli, Ellen De Keyser, Patrick Van Damme, Jan De Riek

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Assessment of genetic variation of lentil (Lens culinaris Medik) landraces from Morocco'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie