Assessment of the abrasion potential of pesticide-treated seeds using the Heubach test

Ingrid Zwertvaegher, Dieter Foqué, Wouter Devarrewaere, Pieter Verboven, David Nuyttens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Assessment of the abrasion potential of pesticide-treated seeds using the Heubach test'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie