Assessment of trade-offs, quantity, and biochemical composition of organic materials and farmer's perception towards vermicompost production in smallholder farms of Ethiopia

Zerihun Getachew Gebrehana, Mesfin T. Gebremikael, Sheleme Beyene, Wim M. L. Wesemael, Stefaan De Neve

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Assessment of trade-offs, quantity, and biochemical composition of organic materials and farmer's perception towards vermicompost production in smallholder farms of Ethiopia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen