Asymmetric somatic plant hybridization: status and applications

Prabhu Shankar Lakshmanan, Tom Eeckhaut, Dieter Deryckere, Erik Van Bockstaele, Johan Van Huylenbroeck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Asymmetric somatic plant hybridization: status and applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie