Bacterial shell contamination in the egg handling chains of different housing systems for laying hens

K. De Reu, K. Grijspeerdt, M. Heyndrickx, M. Uyttendaele, J. Debevere, L. Herman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftWorlds Poultry Science Journal
Volume62 (supplement)
Pagina's (van-tot)562-563
Aantal pagina’s2
PublicatiestatusGepubliceerd - 2006

Dit citeren