Bacteriological eggshell contamination in cage and non-cage housing systems for laying hens: experimental studies facing an international on-farm comparison

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftWorlds Poultry Science Journal
Volume64
Exemplaarnummersupplement 2
Pagina's (van-tot)499
Aantal pagina’s1
PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

Dit citeren