Beïnvloedende factoren voor het introduceren van reductietechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten door Vlaamse siertelers

Dirk Van Lierde, Nicole Taragola, Anneleen Vandenberghe, Anne-Marieke Cools

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  21 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de land- en tuinbouwsector worden gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten gebruikt. Deze productiemiddelen kunnen in het milieu terecht komen en daar, afhankelijk van het product en de hoeveelheid, voor problemen zorgen. Hoewel de externe druk voor een milieuvriendelijke productie lager is dan voor eetbare producten, is de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten ook van belang voor een duurzame productie van sierteeltproducten. Het doel van het onderzoek is om het inzicht te verhogen in de factoren die het inzetten van reductietechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten beïnvloeden in de sierteelt, en deze te vergelijken met deze in andere tuinbouwsectoren. Voor het inschatten van de beïnvloedende factoren voor het invoeren van reductietechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten werd een conceptueel model ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek. De bekomen resultaten tonen aan dat de attitude ten aanzien van milieuvriendelijke productie belangrijk is in het verklaren van de introductie van reductietechnieken voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de sierteelt. In de groenteteeltsector, die gekenmerkt wordt door een open kennisstructuur, was het communicatiegedrag een belangrijke beïnvloedende factor. Voor de fruitteeltsector werd geen significante invloed van de onderzochte factoren gevonden. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het stimuleren van de introductie van reductietechnieken moeilijker zal zijn in de sierteeltsector, waar een verandering in attitude van de teler vereist is.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelSierteeltonderzoek in Vlaanderen 2009
  EditorsAdrien Saverwyns
  Aantal pagina’s2
  UitgeverijVlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
  Publicatiedatumjul.-2010
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-2010

  Dit citeren