Beïnvloedende factoren voor het introduceren van reductietechnieken voor gewasbescherming en nutriënten door Vlaamse siertelers.

Nicole Taragola, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  27 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de land- en tuinbouwsector worden gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten gebruikt. Deze productiemiddelen kunnen in het milieu terecht komen en daar, afhankelijk van het product en de hoeveelheid, voor problemen zorgen. Hoewel de externe druk voor een milieuvriendelijke productie lager is dan voor eetbare producten, is de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten ook van belang voor een duurzame productie van sierteeltproducten. Het doel van het onderzoek is om het inzicht te verhogen in de factoren die het inzetten van reductietechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten beïnvloeden in de sierteelt, en deze te vergelijken met deze in andere tuinbouwsectoren. De bekomen resultaten tonen aan dat de attitude ten aanzien van milieuvriendelijke productie belangrijk is in het verklaren van de introductie van reductietechnieken voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de sierteelt. Geen significante invloed werd gevonden voor de biografische karakteristieken en het communicatiegedrag van de bedrijfsleider en de structuurkenmerken van het bedrijf. In de groenteteeltsector, die gekenmerkt wordt door een open kennisstructuur, was het communicatiegedrag een belangrijke beïnvloedende factor. Voor de fruitteeltsector werd geen significante invloed van de onderzochte factoren gevonden. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het stimuleren van de introductie van reductietechnieken moeilijker zal zijn in de sierteeltsector, waar een verandering in attitude van de teler vereist is.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelThemanummer Nieuwsgolf april 2010, Sierteelt
  EditorsJohan Van Huylenbroeck, Karin Van Peteghem
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Publicatiedatumjul.-2010
  Pagina's91-93
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-2010

  Dit citeren