Behandeling van biologische dierlijke mest door compostering: resultaat van praktijkproeven: Deelrapport 1 ADLO-onderzoeksproject “Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas”

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het onderzoeksproject “Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas” werd geëxperimenteerd met compostering met biologische kippenmest of geitenstalmest als ingrediënt. Vraag was hoe een kwaliteitsproduct te bekomen voor de biologische akker- en tuinbouw dat tegelijk positief scoort qua nutriëntenrecyclage, qua verkleining van het uitgangsmateriaal, en qua tijd- en arbeidsinvestering van het composteren. Naast compostering op ril, werden diverse alternatieve behandelingstechnieken uitgetest. In dit rapport zijn de resultaten van de uitgevoerde composteringsproeven terug te vinden.
  Dit wetenschappelijk rapport is op aanvraag verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met Bert Reubens.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s62
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2012

  Dit citeren