Behavior of Bacillus cereus under conditions simulating the proximal gut

Varvara Tsilia, Andreja Rajkovic, Mieke Uyttendaele, Marc Heyndrickx, Tom Van de Wiele

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Zoekresultaten