Behind the local scene of urban agriculture: How stakeholders collaborate

Charlotte Prové

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Behind the local scene of urban agriculture: How stakeholders collaborate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Zaken en Economie