Belangrijke ziekten en plagen in sla

Ilse Leenknecht, Sofie Venneman, Isabel Vandevelde, Jolien Claerbout, Nicole Viaene, Monica Hofte, An Decombel, Peter Bleyaert, Anneleen Volckaert, Tom Beyers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  In bladgewassen komen verscheidene aantastingen voor. Zeker op bedrijven waar intensief sla wordt geteeld, is het herkennen van de ziekten en plagen onontbeerlijk om goed aan preventie te kunnen doen en indien nodig te bestrijden. In het kader van de huidige IPM-richtlijn is het belangrijk in te schatten welke ziekten en plagen een bedreiging kunnen vormen om dan de teelttechniek, de klimaatsturing en de gewasbescherming bij te sturen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftProeftuinnieuws
  Exemplaarnummer10
  Pagina's (van-tot)17-19
  Aantal pagina’s3
  ISSN0777-9844
  PublicatiestatusGepubliceerd - 27-mei-2016

  Dit citeren