Belevingsstudie agrarische architectuur

Rebekka Dossche, Elke Rogge

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  De Agrarische Architectuur in het West-Vlaamse landbouwlandschap heeft de laatste decennia verschillende veranderingen ondergaan. Nieuwe uitdagingen, op lokaal en globaal niveau, maken dat landbouwers hun activiteiten een stuk moeten heroriënteren. Specialisatie, mechanisering, maar ook nieuwe nevenactiviteiten moet binnen hetzelfde bedrijf een plaats krijgen, wat leidt tot nieuwe structuren en gebouwen. Nieuwe structuren, die vaak uit nieuwe materialen en technieken worden geplaatst binnen een bestaande context. Om architecturale en landschappelijke conflicten van deze nieuwe gebouwen te voorkomen, worden vanuit de provincie West-Vlaanderen verschillende aanbevelingen naar de landbouwers gedaan rond nieuwe materialen, kleuren en vormgeving (zie recente brochures Agrarische Architectuur in Vlaanderen; Agrarische Architectuur, technisch bekeken; Nieuwe agrarische gebouwen in beeld; …). Daarvoor baseert men zich op de meningen van experten. De vraag is echter, hoe worden deze aanpassingen gesmaakt door het grote publiek? Wat vinden de inwoners maar ook de bezoekers van dit landbouwlandschap en van deze nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen? Hoe beleven zij de architecturale verandering van de landbouwbedrijven, maar ook van de landschappelijke context?
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s33
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Dit citeren