Benchmark study on innovative techniques and strategies for reduction of nutrient losses in horticulture

Bart Vandecasteele, Fien Amery, Raf De Vis, Sara Crappé, Tomas Van de Sande, Danny Callens, Els Mechant, Georges Hofman, Stefaan De Neve

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    1064 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten