Benchmarking sustainability farm performance at different levels and for different purposes: elucidating the state of the art

Ine Coteur, Fleur Marchand, Steven Van Passel, Christian Schader, Lies Debruyne, Hilde Wustenberghs

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

    17 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Benchmarking sustainability farm performance at different levels and for different purposes: elucidating the state of the art'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen