Benthis Nationaal: Nationale implementatie van de evaluatie van visserij-impact op het bodemecosysteem en welke invloed dit heeft op de visserijpraktijk

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

104 Downloads (Pure)

Uittreksel

Binnen het project Benthis Nationaal werd de Europese procedure voor evaluatie van bodemimpact door visserij verder ontwikkeld en toegepast op Vlaamse vistuigen en visgronden. Dat gebeurde door specificaties van vistuig en gevoeligheid van habitats in rekening te brengen, en door de ontwikkeling van een nieuwe indicator. Hierbij werd de evolutie van de bodemimpact van de Vlaamse visserij in kaart gebracht. Ook laat de verfijning op maat van de Vlaamse visserij toe om scenario’s te evalueren
die bodemimpact kunnen milderen, en tegelijk rekening houden met het effect op de vangst en besomming. Zowel aanpassingen aan het vistuig als verschuivingen in keuze van visgronden kunnen bodemimpact verminderen, maar hun effect op de vangstsamenstelling is verschillend. Om de al gerealiseerde vermindering van bodemimpact door de Vlaamse visserij te kennen is nog extra informatie nodig over de configuratie van het vistuig per zeereis via de logboeken. Om de bodemimpact verder te kunnen verminderen is een meer diepgaande analyse nodig om de kernvisgronden te karteren en te weten hoe vangsten en besomming zullen wijzigen bij verplaatsing naar andere visgronden.
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s94
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Publicatie series

NaamILVO Mededeling
Nr.D/2022/02

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Benthis Nationaal: Nationale implementatie van de evaluatie van visserij-impact op het bodemecosysteem en welke invloed dit heeft op de visserijpraktijk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren