Benthos distribution modelling and its relevance for marine ecosystem management

Henning Reiss, Silvana Birchenough, Angel Borja, Lene Buhl-Mortensen, Johan Craeymeersch, Jennifer Dannheim, Alexander Darr, Ibon Galparsoro, Mayya Gogina, Hermann Neumann, Jacques Populus, Anna M. Rengstorf, Mireia Valle, Gert Van Hoey, Michael L. Zettler, Steven Degraer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftICES Journal of Marine Science
  Volume72
  Exemplaarnummer2
  Pagina's (van-tot)297-315
  ISSN1095-9289
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan.-2015

  Dit citeren