Bestrijding van klimaatverandering in de praktijk: Onderzoek naar methaanuitstoot op een melkveebedrijf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

Rundvee stoot, net als alle herkauwers, methaan uit. Dit broeikasgas is sterker dan koolstofdioxide, maar de verblijftijd in de atmosfeer is wel korter. Dit laat toe de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met sneller resultaat. Nu de strijd tegen de klimaatverandering dringender wordt, willen veel stakeholders in de zuivelsector actie ondernemen. Uit de vele nieuwe strategieën om de methaanuitstoot te verminderen, wordt van additieven voor diervoeding veel verwacht. Sommige toevoegingsmiddelen hebben al indrukwekkende resultaten laten zien in labo- en onderzoeksomstandigheden en zijn klaar voor gebruik in het veld. Eén toevoegingsmiddel, 3-NOP (Bovaer), werd op een commercieel melkveebedrijf getest. Kon het de resultaten uit de onderzoekscentra in de stal evenaren?
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftDrietandmagazine
Pagina's (van-tot)16
Aantal pagina’s17
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jul.-2022

Dit citeren