Beware&Note: a web platform for awareness, early detection and notification of organisms harmful to plants in Belgium

Vertaalde titel van de bijdrage: Beware&Note: een webplatform voor de bewustmaking, vroegtijdige opsporing en melding van organismen die schadelijk zijn voor planten in België

Jochem Bonte, Hanne Denaeghel, Wouter Vanreusel, Hannes Ledegen, Negin Ebrahimi, Ilse Delcour, Bruno Gobin, Johan Witters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterpeer review

Zoekresultaten