Beyond the great divide: Do cross-cultural partnerships require spiritual scientists?

Sebastian S. Uhlmann, Bettina S. Almstadt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Uittreksel


  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of the Royal Society of New Zealand
  Volume39
  Exemplaarnummer4
  Pagina's (van-tot)215-217
  Aantal pagina’s3
  ISSN0303-6758
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2009

  Dit citeren