Beyond the great divide: Do cross-cultural partnerships require spiritual scientists?

Sebastian S. Uhlmann, Bettina S. Almstadt

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Beyond the great divide: Do cross-cultural partnerships require spiritual scientists?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.