Bio in beeld - Succesfactoren voor een geslaagde bedrijfsvoering: ADLO-project (november 2012-oktober 2015) - Eindbrochure/BIO IN BEELD/ april 2016

Jo Bijttebier, Matthias Strubbe, Laura Schotte, Lieven Delanote, An Jamart, Ine Kempen, Fleur Marchand

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportpeer review

  74 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de biologische sector in Vlaanderen zijn geen twee landbouwbedrijven gelijk. Of bio al dan niet werkt voor een bedrijf, en welke factoren maken dat het werkt, is daarom niet louter cijfermatig te vatten. Het is zelfs moeilijk onder woorden te brengen welke factoren bepalend zijn voor het al dan niet slagen van een biobedrijf. Een goede bodemvruchtbaarheid, een geslaagde onkruidbestrijding of gezonde dieren zijn een evidentie, maar eigenlijke succesfactoren zitten dieper. Biologische landbouw vraagt om een globale en geïntegreerde aanpak van vele verschillende domeinen. Er bestaat alsnog geen simpele checklist die je vertelt hoe je tot een geslaagde biologische bedrijfsvoering komt. Elk bedrijf heeft zijn eigenheid, elke landbouwer heeft zijn capaciteiten en voorkeuren. Toch is een grondig inzicht in hoe de verschillende factoren op zo’n bedrijf op elkaar inwerken, elkaar versterken of elkaar tegenwerken een noodzaak om de juiste keuzes te kunnen maken en om het bedrijf verder te ontwikkelen.

  Aan de basis van deze inzichten ligt vaak een flinke dosis (jarenlange) ervaring en intuïtie. Deze kennis zit dus bij zij die er dagdagelijks inzitten. En laat dat nu net de biologische landbouwers zelf zijn!

  Vanuit deze idee werd het project ‘Bio in beeld’ opgestart. Welke factoren zijn bepalend voor het welslagen, waar moet je als bedrijfsleider allemaal rekening mee houden? Deze brochure reikt geen concrete checklist aan maar geeft inzicht in het biologisch landbouwsysteem bekeken vanuit het perspectief van bioboeren en hun omkadering. De vele citaten die in de brochure aan bod komen, getuigen van persoonlijke ervaringen. We hopen dat deze getuigenissen ervaren en minder ervaren biologische telers inspireren in hun verdere bedrijfsontwikkeling en nieuwe biologische telers wapenen in hun omschakeling.

  De brochure wordt onderverdeeld in drie grote delen die overeenstemmen met 3 sectoren: groenten-akkerbouw, vleesveehouderij en pluimveehouderij.
  Het driejarig onderzoeksproject (2013-2015) met als titel: ‘Bio in beeld: ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatief traject’ kreeg financiële steun vanuit de Vlaamse Overheid (ADLO), Het betreft een samenwerking tussen Inagro, Wim Govaerts en Co, ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij en Bioforum als organisator van de biobedrijfsnetwerken. Toch zou deze brochure er niet liggen zonder de bereidwillige medewerking van de vele biologische landbouwers, die we daarom in het bijzonder willen bedanken. Deze brochure is er voor hen maar ook door hen!
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijVlaamse Overheid
  Aantal pagina’s54
  PublicatiestatusGepubliceerd - apr.-2016

  Dit citeren