Biochar reduced the suppressive effect of composts on potato cyst nematodes

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Biochar reduced the suppressive effect of composts on potato cyst nematodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie