Biochar transnational field trials in the North Sea Region

Vertaalde titel van de bijdrage: Internationale biocharveldproeven in het Noordzeegebied

Greet Ruysschaert, Victoria Nelissen, Romke Postma, Jan-Markus Roedger, Jim Hammond, Henrik Hauggaard-Nielsen, Adam O'Toole, Pascal Boeckx, Wim Cornelis, Rob Van Haren

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    74 Downloads (Pure)
    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten