Biologische bestrijding in de groententeelt insectenparasitaire aaltjes: veldtoepassing nog niet marktrijp

Bert Beck, David Nuyttens, F Temmerman, S Pollet

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

    88 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten