Biologische landbouw en voeding Vlaanderen: Onderzoeksstrategie 2018-20122

Lieve De Cock, Carmen Landuyt, An Jamart

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek

  26 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op 8 maart 2018 lanceerde minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege het “Strategisch Plan Biologische Landbouw 2018-2022” met als centrale ambitie “Samen naar meer en betere biologische landbouw”. Dit plan kwam tot stand in samenwerking met de sector en de sectororganisaties BioForum Vlaanderen, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Fevia Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, het Departement Landbouw en Visserij, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en onderzoekscentra. Die engageren zich om
  zich in te zetten voor een verdere ontwikkeling en versterking van de Vlaamse biologische landbouw vanuit het streven naar een verdere verduurzaming van de Vlaamse landbouw.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijNOBL - Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & Voeding
  Aantal pagina’s30
  PublicatiestatusGepubliceerd - sep.-2018

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • biologisch
  • landbouw
  • voeding
  • Vlaanderen
  • onderzoeksstrategie

  Dit citeren