Biomassa als bodemverbeteraar - Onderzoek naar de toepassing van beheerresten als bodemverbeteraar. Agentschap voor Natuur en Bos, Inverde & ILVO.

Ruben Gybels, Jarinda Viaene, Joris Vandervelden, Bert Reubens, Bart Vandecasteele

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  Dit onderzoek heeft als doel lokaal beschikbare duurzame grondstoffen vanuit het bos- en natuurbeheer te identificeren, te karakteriseren en te evalueren op hun toepasbaarheid als bodemverbeteraar.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s73
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2013

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • organische stof
  • B430-bosbouw
  • natuurbeheer
  • B433-stikstoffixatie

  Dit citeren