Bioturbation effects of Corophium volutator: Importance of density and behavioural activity

Vertaalde titel van de bijdrage: Bioturbation effects of Corophium volutator: Importance of density and behavioural activity

Annelies De Backer, F. Van Coillie, F. Montserrat, P. Provoost, C. Van Colen, M. Vincx, S. Degraer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageBioturbation effects of Corophium volutator: Importance of density and behavioural activity
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftEstuarine Coastal and Shelf Science
  Volume91
  Exemplaarnummer2
  Pagina's (van-tot)306-313
  Aantal pagina’s8
  ISSN0272-7714
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-jan.-2011

  Dit citeren