Bloeikwaliteit bij azalea

Ellen De Keyser, Annelies Christiaens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  250 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In september 2008 werd het IWT-landbouwonderzoeksproject 'Bloeiregulatie en -kwaliteit bij azalea: interactie tussen genetische, fysiologische en teeltgebonden factoren' opgestart. Hierbij was het PCS de coördinator van het project en ging het samen het ILVO (Eenheid Plant) en de Universiteit Gent (Labo voor in vitro biotechnologie en tuinbouw) op zoek naar de oorzaken van het slecht openbloeien van azalea's in de huiskamer. Na 4 jaar onderzoek hebben we de kritische factoren die een rol spelen bij bloei geïdentificeerd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftSierteelt&groenvoorziening
  Volume56
  Exemplaarnummer16
  Pagina's (van-tot)21-23
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-okt.-2012

  Dit citeren