Bodembeheer en bodemkwaliteit in biologische teeltsystemen

Koen Willekens, Alex De Vliegher, Bert Van Gils

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  Uittreksel

  Bodembeheer is bepalend voor de bodemkwaliteit. Een vruchtbare bodem staat in een biologisch teeltsysteem garant voor een gezond en productief gewas. Bij bemesting en bodembewerking zijn teelt en rotatie het vertrekpunt maar deze maatregelen staan evenzeer in het teken van de opbouw en het behoud van de bodemvruchtbaarheid.
  Gereduceerde of niet-kerende grondbewerking is gunstig voor het bodemleven en de stabiliteit van de toplaag. In een biologisch teeltsysteem waar geen herbiciden gebruikt mogen worden, vergt deze praktijk echter een specifieke aanpak.
  De keuze voor een bepaalde bemestingsvorm hangt samen met beschikbaarheid en kostprijs. Wanneer biologische dierlijk mest schaars is of er beperkingen worden opgelegd voor mest van gangbare herkomst, is het van belang de bemesting te kunnen baseren op plantaardige producten. Groenbedekkers spelen daarbij een sleutelrol. Ze kunnen toegepast worden ‘als groenbemesting’ of gemaaid worden om naderhand te gebruiken als ‘maaimeststof’ of als uitgangsmateriaal in een compostering.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelDe Biologische landbouw in Vlaanderen, Onderzoek 2011-2012
  Aantal pagina’s2
  UitgeverijNOBL - Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw enVoeding
  Publicatiedatum2012
  Pagina's32-33
  ISBN van geprinte versie9789040303333
  ISBN van elektronische versie9789040303333
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Dit citeren