Bodemmicrobiologie als indicator voor bodemkwaliteit?

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  De Rusch-test is een relatief goedkope en eenvoudige microbiologische test die werd ontwikkeld door dokter en wetenschapper Hans Peter Rusch uit Duitsland, maar tot hiertoe weinig toepassing gekend heeft. De doelstelling van dit project was na te gaan of de Rusch-test kan dienen als indicator voor een goede bodemkwaliteit en of deze eenvoudige test, voor de teler interessante info kan opleveren in verband met de gevolgde of te volgen teeltpraktijk. Hiervoor werd in het eerste luik van het project, op verschillende biologische percelen in Vlaanderen, gedurende twee jaren, de bodemmicrobiologie door middel van drie verschillende methodes bepaald (Rusch, PLFA en DGGE). Naast het analyseren van de bodemmicrobiologie, werden tijdens het eerste jaar ook een aantal chemische indicatoren voor de bodemkwaliteit bepaald. Vervolgens werden een aantal kennisuitwisselingsmomenten georganiseerd over deze verschillende methodes en over de relaties tussen het microbieel leven in de bodem en het bodembeheer in de praktijk.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftBIOpraktijk
  PublicatiestatusGepubliceerd - 17-feb-2016

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • biolandbouw

  Dit citeren