Boer ruimt veld: Leegstand als motor voor ontharding in agrarisch gebied

Anna Verhoeve, Miro Jacob, Elke Vanempten, Anton Christiaens, Marjolijn Claeys, Hans Leinfelder, Tristan Claus, Katrien Van Herck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

De voorbije decennia hielden in Vlaanderen elk jaar gemiddeld 1.000 land- en tuinbouwbedrijven ermee op, terwijl er maar een 150-tal nieuwe bij kwamen. Ten opzichte van 2005 is het aantal bedrijven met ongeveer een derde teruggelopen en de komende tien tot 15 jaar zal naar alle waarschijnlijkheid nog eens de helft van de bestaande landbouwbedrijven verdwijnen. Dat kan allerlei redenen hebben:
pensionering van de landbouwer, een gebrek aan opvolgers, schaalvergroting, economische mechanismen, verstrenging van de wetgeving of bijkomende wetgeving zoals de PAS-regeling (zie inzet). Zo ontstaat een situatie waarin heel veel vastgoed in de agrarische open ruimte leeg komt te staan.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftRuimte
Volume51
Pagina's (van-tot)30-35
Aantal pagina’s6
PublicatiestatusGepubliceerd - sep.-2021

Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • open ruimte
  • ontharding
  • Vlaanderen

Dit citeren