Boer ruimt veld: Ontharding als middel om open ruimte te realiseren.

Anna Verhoeve, Anton Christiaens, Elke Vanempten, Hans Leinfelder, Katrien Van Herck, Marjolijn Claeys, Miro Jacob, Tristan Claus

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

Uittreksel

Dit project richt zich op het onthardingspotentiëel bij vrijkomende landbouwbedrijven en verkent de uitdaging om ze te herbestemmen naar landbouwgrond: van een verharde boerderij naar een productieve landerij. Het project speelt in op de noodzaak aan een doordacht en gedragen onthardingsbeleid met als ambitie om de open agrarische ruimte te behouden en te versterken. Het consortium (ILVO - BB - Voorland - KULeuven) onderzoekt de mogelijkheden, obstakels en behoeften voor ontharding en identificeert werkbare onthardingsrecepten voor landbouw.

Ontharding en reconversie naar productieve landbouwgrond kan de landbouw versterken en ongewenste niet agrarische ontwikkelingen in landbouwgebied verhinderen. De bevindingen worden in verschillende overlegronden en workshops met land- en tuinbouwers, experten en beleid afgetoetst. Dit laat toe om binnen de landbouwsector een gedragen aanpak uit te bouwen rond ruimtelijk ontharden. Zo wint ontharding hopelijk aan strategisch belang in een brede uit te werken toekomstvisie voor de landbouw.

Dit Boer Ruimt Veld rapport kadert binnen de eerste generatie proeftuinen ontharding, in opdracht van Departement Omgeving Vlaanderen met procesbegeleiding door Architecture Workroom Brussels (AWB). De proeftuin is deel van de “Vlaanderen breekt uit” -campagne. Het Boer Ruimt Veld projectteam is een samenwerking tussen Voorland, Boerenbond, KU Leuven en ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek).
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijDepartement Omgeving Vlaanderen
Aantal pagina’s84
PublicatiestatusGepubliceerd - nov.-2021

Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • ruimtelijk beleid
  • ontharding
  • open ruimte
  • eindrapport

Dit citeren