Bordenvisserij op alternatieve soorten in het Kanaal

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  406 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Belgische vloot telt slechts enkele traditionele bordenvissers die actief zijn in de Zuidelijke Noordzee. Deze vaartuigen zijn jarenlang rendabel geweest met als voornaamste doelsoorten tong en rog. Bijvangstreglementeringen en quota beperken deze visserij steeds meer met als gevolg dat deze bordenvisserij dreigt zijn rendabiliteit te verliezen.
  Het vaartuig O 154 vist doorgaans met drielingnetten in de monding van de Thames. Voor de periode november – januari heeft de rederij die dit vaartuig uitbaat een mismatch aan quota om rendabel te kunnen vissen. Daarom wordt een alternatieve visserij gezocht om deze periode te overbruggen. Een mogelijk alternatief is de visserij met bordennetten op inktvis in het Engels Kanaal.
  Dit project beoogt praktijktesten met de bordennetten die vandaag ingezet worden in de inktvisvisserij in het Engels Kanaal. Het vaartuig dat deelneemt is de O 154 van rederij Wilmar bvba uit Oostende.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Aantal pagina’s43
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan.-2012

  Dit citeren