Bruto standaardsaldi voor de gewassen en de veehouderij (Periode 1996/97-2000)

Hadewych Georges, René Hellemans, Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  De communautaire classificatie van de landbouwbedrijven naar hun technisch-economische gerichtheid en hun economische dimensie, werd ingevoerd met de Beschikking van de Commissie 78/463/CEE. De wijzigingen aangebracht in de Beschikkingen 85/377/CEE en 96/393/CE hadden geen invloed op de classificatieprincipes, waardoor de classificatie nog steeds bepaald wordt uitgaande van de bruto standaardsaldi (BSS) van de verschillende landbouwproducties.

  Na de verduidelijking van enkele definities en berekeningsmethoden van de BSS, vindt men in deze publicatie voor de plantaardige en dierlijke producties vooreerst de gegevens die hebben gediend voor de berekening van de BSS voor de boekjaren 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 en 2000, vervolgens de gemiddelde waarden voor deze vijf boekjaren en tenslotte de bruto standaardsaldi "1998" (BSS "1998"). Het zijn de laatste BSS die in rekening gebracht worden voor de bepaling van de typologie van de landbouwbedrijven.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieBrussel
  UitgeverijMinisterie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor Landbouweconomie (CLE)
  VolumeSTAT A12-2002
  Aantal pagina’s77
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamC.L.E.-Statistieken
  UitgeverijMinisterie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor Landbouweconomie
  Nr.STAT A12 - 2002

  Dit citeren